Föreningen sammanför sedan år 1981 nordiska jurister till informations- och meningsutbyte rörande frågor om rättskipningen samt om forskningen och undervisningen i processrätt i de nordiska länderna.
LÄS MER >                 KONTAKT >


Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Nästa möte – det fjortonde i ordningen – anordnas i Tromsø, Norge, den 17–18 augusti 2018. Information om mötet kommer fortlöpande att finnas här. Obs att sista anmälningsdag är den 1 juni 2018!