Föreningen sammanför sedan år 1981 nordiska jurister till informations- och meningsutbyte rörande frågor om rättskipningen samt om forskningen och undervisningen i processrätt i de nordiska länderna.
LÄS MER >                 KONTAKT >


Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Det senaste mötet anordnades i Tromsø, Norge i augusti 2018. Nästa möte – det femtonde i ordningen – anordnas på Island den 16–17 augusti 2022, efter att ha skjutits upp på grund av Covid-19-pandemin. Mer information om det mötet finns här. Det hålls i direkt anslutning till det 42 Nordiska Juristmötet, som också hålls på Island den 18–19 augusti. Mötena samordnas, så det passar utmärkt att kombinera deltagande i båda. Planera lämpligen för att anlända till Island senast kvällen den 15 augusti.