Föreningen sammanför sedan år 1981 nordiska jurister till informations- och meningsutbyte rörande frågor om rättskipningen samt om forskningen och undervisningen i processrätt i de nordiska länderna.
LÄS MER >                 KONTAKT >


Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Det senaste mötet anordnades i Tromsø, Norge, den 17–18 augusti 2018. Nästa möte – det femtonde i ordningen – anordnas på Island i augusti 2022, alltså uppskjutet ett år på grund av Covid-19-pandemin. Mer information om det mötet kommer att publiceras här.