Föreningen sammanför sedan år 1981 nordiska jurister till informations- och meningsutbyte rörande frågor om rättskipningen samt om forskningen och undervisningen i processrätt i de nordiska länderna.
LÄS MER >                 KONTAKT >


Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Det senaste mötet anordnades i Reykjavik, Island i augusti 2022. Nästa möte – det sextonde i ordningen – anordnas i Danmark år 2025.