Nordisk prosessmøte arrangeres hvert tredje år i regi av Nordisk forening for prosessrett (NFfP). Det juridiske fakultet ved Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet har gleden av å være vert i 2018.

Prosessrettsmøtet er et møtepunkt for nordiske jurister som er interessert i sivil- og straffeprosessuelle spørsmål. 

Temaer for sesjonene på møtet er blant annet: 

* Nordiske domstolstrukturer i forandring

* Digitalisering, effektivisering og domstolene

* Bevislæren i forandring - hvordan utfordrer den teknologiske utviklingen og europeisk rett vår bevislære

Stipendiater (doktorander) vil gis anledning til å presentere sine prosjekt.

For mer informasjon se: https://uit.no/prosessrettsmote

 

Påmelding

Påmelding skjer via følgende lenk:  https://response.questback.com/uitnorgesarktiskeuniversitet/nordiskprosess

Påmeldingsfrist er 1.6.2018. (OBS!)

Deltakeravgift: NOK 1500

Deltakelse er gratis for stipendiater og foredragsholdere.

Deltakeravgiften dekker programmet, transport mellom Clarion The Edge og universitetet, middager, lunsj og kaffe.

Dersom du ønsker å ha med ledsager på middagen fredag kveld, vil det påløpe NOK 720 i tillegg til deltakeravgiften. Dette skal betales sammen med deltakeravgiften og innen påmeldingsfristen.

Betaling

Deltakeravgiften betales inn på kontonummer 4714 10 01236

IBAN NO5947141001236

BIC SNOWNO22

Og merkes med A47050 og deltakerens navn

Betalingsfrist er 1. juni2018.

Norges forskningsråd støtter arrangementet.

 

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til Tromsø!

Har du noen spørsmål eller behøver hjelp med noe, ta gjerne kontakt med Sølvi Norvang, solvi.norvang@uit.no , +4777645897