Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Det senaste mötet anordnades i Reykjavik, Island, i augusti 2022. Nästa möte – det sextonde i ordningen – anordnas i Danmark 2025. Den som inte är medlem av Nordiska Föreningen för Processrätt men önskar få information om det kommande mötet och föreningens verksamhet i övrigt kan kontakta föreningen för att bli korresponderande medlem av densamma.